Christie, Agatha

Christie, Agatha

Nacimiento: 1890
Fallecimiento: 1976

Perfil en Wikipedia